Kia pono ai te korero…

Kia pono ai te korero, he iwi rangatira tatou no mua iho, naianei, a, mo ake tonu – to restore the belief that we are a noble and self-sustaining people, from days past, today and forevermore.

Nau Mai | Welcome

Ka nui te mihi atu ki a koutou ngā uri o Hauā.  It is with great pleasure that I take this opportunity to address you all. I am pleased with the efforts of the Ngāti Hauā Iwi Trust who have negotiated a Deed of Settlement with the Crown. We now have an opportunity to put the grievances behind us and turn our minds and hearts toward the future and establish a platform from which we can develop, and grow, and realise the aspirations we have to enhance the wellbeing of Ngāti Hauā.

Ngāti Hauā iwi has ratified the Ngāti Hauā Iwi Trust. I too support and endorse this Trust and its aims to steer our iwi into the new and exciting post-settlement phase.  I encourage you and your whānau to visit this website regularly to be kept up to date with news and events pertaining to Ngāti Hauā.

Ma te Atua koutou e manaaki, e tiaki.
Nā Anaru Te awaitaia Thompson, Tumuaki

Tuhuratia | Explore

Register with Ngāti Hauā Iwi Trust
Latest News
Hauā Reo, Hauā Tangata
Events Calendar
Contact Us

Pitopito Korero | Latest News

Te Kura Reo ā-Iwi o Ngāti Hauā

As part of the language revitalisation strategy Hauā Reo Hauā Tangata, Ngāti Hauā is holding a Kura Reo over a period of four days from Sunday 29th September to Wednesday 2nd of October 2019.

Te Pae Haumako

He wānanga rangatahi a Te Pae Haumako e aro katoa ana ki te reo Māori, ko te reo Māori te kaikawe i tēnei wānanga, ko te huarahi whakakōrero i te rangatahi ko Ngā Toi Māori. 10th – 13th Hōngongoi

Poukai 2019

Dates for Pouaki 2019, please add to your calendars!!