Kia ora e te whānau

Here is the programme for our Reo Symposium next Saturday 30th September & 1st October 2017 – REO SYMPOSIUM 2017 PROGRAMME

Ngā mihi