Ngā Poukai mo te tau 2018

A list of all of the dates set for Poukai 2018 have been provided here for your information.

“Kua whakatūria e ahau tēnei kaupapa hei whāngai i te pouaru, te pani me te rawakore, he kuaha whānui kua puare ki te puna tangata me te puna kai”
 Kīngi Taawhiao

“I have instituted this gathering to feed the widowed, the bereaved and the destitute, it is a doorway that has been opened to the multitudes of people and the bounty of food”

This saying by King Taawhiao in 1884 started the Poukai at Whatiwhatihoe and later spread to 30 Poukai Marae around Tainui, Tauranga, Whakatane, Rotorua and Shannon. The first Poukai was held at Whatiwhatihoe in March 1885.

The Poukai is an annual series of visits by the Māori king to Kīngitanga marae around and beyond the Waikato region, a tradition that dates back to the 19th century.

Click on image to view and download or print.