Hauā Reo, Hauā Tangata posts and events

He Kura Hāpai Kāheru

Rangatahi mā nau mai haere mai
He wānanga tikanga, reo, mau rākau!

Date:  Monday 19th – Wednesday 21 April

Venue: Raungaiti marae

Pou: Parekura Collins

Ages: 10yrs – 18yrs

Time: 12pm Start

Cost: $20 (for one child)

$30 (for two children)

$10 (per child if you have 3 or more children attending)

50 spaces available

For more information and to register please click below

He Kura Hāpai Kāheru2021-04-01T16:26:41+13:00

Hāpaitia Te Reo

Te Kura Reo ā-Iwi o Ngāti Hauā

A special series of stories to showcase the community projects we invest in.

“Kia ūkaipō anō te reo i roto i ngā kāinga me ngā hapori o te waka o Tainui”

This month we’re in the Tainui rohe with Ngāti Hauā and their kaupapa, Hāpaitia Te Reo.

The wānanga focused on creating families and communities of Te Reo Māori speakers and provided an opportunity for participants to hear directly from Māori language champions.

“Hauā Reo, Hauā Tangata”

Hāpaitia Te Reo2020-06-21T17:04:44+12:00
Go to Top